person using laptop computer

Kto może być ABI?

Bez kategorii

Wszelkie informacje, które istnieją, muszą być bezpieczne podczas przetwarzania. To dlatego zadbać trzeba o ich ochronę oraz bezpieczeństwo, poza odpowiednimi systemami potrzebna jest również osoba, która zadba, by owe bezpieczeństwo było zapewnione. Kim jest administrator bezpieczeństwa informacji i czy każdy może nim zostać. Warto się przekonać.

Kto to jest ABI?

Osoba na stanowisku administratora bezpieczeństwa informacji zajmuje się przede wszystkim zapewnieniem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Szczególnie musi zwracać uwagę na sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,  zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 przepisu oraz przestrzegania zasad w niej określonych.

Poza tym administrator odpowiada za prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7.” (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
Odpowiednia osoba

Czy jednak każdy ma predyspozycje do tego, by zostać administratorem bezpieczeństwa informacji? Z pewnością trzeba spełnić kilka warunków by móc objąć taką funkcję.

Po pierwsze, administratorem bezpieczeństwa informacji może zostać wyłącznie osoba fizyczna. Musi mieć także upoważnienie administratora danych. Osoba na stanowisku administratora bezpieczeństwa informacji nie musi być zatrudniona u administratora danych, jednak powołanie na tę funkcję powinno zachować formę pisemną.

Administrator bezpieczeństwa informacji może pełnić jednocześnie również inne funkcje czy mieć też zakres obowiązków na innym stanowisku, jednak należy dopilnować, by nie dochodziło do powstania konfliktu interesów.

Dodaj komentarz