Hand put or take money from glass jar on white background

Plan oszczędzania w firmie.

Biznes Firma

Zarządzanie finansami w każdej firmie jest sztuką. Dbanie o zachowanie płynności finansowej powinno być jednym z najważniejszych zadań każdego przedsiębiorcy. Dobrze kiedy w firmie jest księgowy lub osoba oddelegowana do kontroli wpływów i wypływów pieniędzy. Strażnik finansów dba o kondycję całej firmy, bo pieniądz i jego przepływ to podstawa decydująca o powodzeniu całego przedsięwzięcia.

Audyt finansowy.

Audyt jest doskonałą formą zobrazowania stanu finansów w firmie. Dobrym rozwiązaniem jest zlecenie wykonania audytu solidnej firmie zewnętrznej. Protokół końcowy wykonany przez audytora, odsłoni wszystkie nieprawidłowości w przepływie finansów firmy. Na tej podstawie możliwe jest dokonanie poprawek lub zmian, wykorzystując sugestie i propozycje audytora.

Często prosty błąd lub zaniechanie pewnych działań w sferze finansów może doprowadzić do niepotrzebnych kosztów. Poprawienie błędów zaowocuje sporymi korzyściami.
Cykliczne przeprowadzanie audytu finansowego, niezależnie od kondycji finansowej firmy, daje spore możliwości w znalezieniu oszczędności.

Zarabianie bez strat.

Oszczędzanie to jeden ze sposobów utrzymania płynności finansowej. Częstym błędem wielu przedsiębiorców jest zbyt nierozważne inwestowanie. Jeśli działalność opiera się o wytwarzanie jakiś dóbr, należy dobrze kontrolować i zarządzać zapasami surowców niezbędnych do produkcji. Zbyt rozbudowane zapasy to zamrożony kapitał. Kupowanie surowców na bieżące potrzeby z utrzymywaniem niezbędnego minimum zapasów, jest kolejnym krokiem w oszczędności.

Zatrudnianie zewnętrznych firm.

Jeśli nie ma uzasadnienia w utrzymywaniu w firmie działu księgowości, warto powierzyć jego pracę firmie zewnętrznej. Tego typu podejście w perspektywie dłuższego czasu przyniesie wymierne korzyści.
Taki sam manewr można zastosować do innych składowych przedsiębiorstwa, pozostawiając jedynie taki stan rzeczy jaki jest niezbędny.

Kredyt, czy on tworzy oszczędności?

Zdecydowanie nie. Często w sytuacjach zachwiania płynności wielu przedsiębiorców wspiera się zewnętrznym źródłem finansowania jakim jest kredyt. Kredyt to odsetki, koszty obsługi kredytu itp. wydatki. Zanim zapadnie decyzja o zaciągnięciu kredytu warto przeprowadzić dobrą analizę własnej sytuacji finansowej. Kredyt kosztuje a to nie daje oszczędności.

Dodaj komentarz