geometric shape digital wallpaper

Systematyka danych

Bez kategorii

Dane to współczesne paliwo dla gospodarki. Choć mają niematerialny charakter są źródłem inspiracji i energii dla działań współczesnych firm. Jak charakteryzuje się źródła danych?

Podstawy źródłowe badań marketingowych można podzielić na dwie kategorie: dane pierwotne i dane wtórne.

Dane pierwotne, czyli bezpośrednie nie występują nigdzie indziej. Pochodzą z oryginalnych badań inicjowanych na potrzeby zamówień jednostkowych w konkretnym celu. W tym celu sporządza się plan badania i gromadzi niezbędne narzędzia.

Dane wtórne, czyli pośrednie, to informacje już istniejące. Źródło danych jest już w zasobach jakiejś organizacji.

Co można robić z danymi?

Można dokonać pomiaru źródła. W wypadku źródła wtórnego przedmiotem pomiaru są dane. Istotą działania jest dokonanie wyboru i ocenie danych źródłowych.

Dane z różnych źródeł mają zarazem zalety i wady. Zaleta danych wtórnych jest ich szeroka dostępność i łatwość pozyskania. Dodatkowo są sprawdzone, a więc wiarygodne i, co niezwykle ważne przy niskich budżetach, tanie. Niestety mają też swoja historię i mogą okazać się nieaktualne. A przy szerszym kontekście badań bywają nieodpowiednio zagregowane i przez to nieporównywalne. Może to utrudnić przeprowadzenie analizy. I na koniec – są dostępne dla wszystkich, którzy potrafią je znaleźć, więc dla naszej konkurencji także.

Dla przeciwieństwa pierwotne dane są aktualne i dopasowane do problemów decyzyjnych. Są hermetyczne i niedostępne dla konkurencji. Z kolei ich wadą jest koszt pozyskania. Zebranie danych pierwotnych wiąże się z koniecznością poświęcenia znacznej ilości czasu.