graphs of performance analytics on a laptop screen

Co to jest przetwarzanie danych osobowych?

Bez kategorii

Wszelkie informacje, które istnieją, muszą być bezpieczne podczas przetwarzania. To samo dotyczy również danych osobowych osób fizycznych. Jednak niekoniecznie każdy wie, czym to jest i w jaki sposób się odbywa, dlatego też poniżej zamieszczono wyjaśnienie, które może to przedstawić i wzbogacić o nową wiedzę.

Proces działań

Za dane osobowe uznawane są te, po których można zidentyfikować osobę fizyczną. Wszelkie przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników – czyli od jednoosobowych działalności gospodarczych zaczynając – oraz prowadzące rekrutacje przetwarzają te dane. Jak to wygląda?

Przetwarzanie danych to szereg działań takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnienie lub innego rodzaju udostępnienie, dopasowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Proces ten może być zautomatyzowany lub niezautomatyzowany.
Warto wiedzieć

Pierwotna definicja przetwarzania danych osobowych pojawiła się w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.; dalej: u.o.d.o.). W maju 2018 roku weszła w życie nowa ustawa o ochronie danych osobowych, która zastąpiła dotychczasowe regulacje, jednak przepis o przetwarzaniu zachował moc i definicja nie uległa zmianie.


Rejestr czynności przetwarzania danych: https://www.perfectinfo.pl/rejestr-czynnosci-przetwarzania-danych


Rozporządzenie RODO, które w tym samym czasie, co powyższa ustawa, wprowadziła Unia Europejska, jasno wyjaśniła, w jaki sposób przetwarzanie danych powinno wyglądać. Zostało to ujęte w dwie zasady:
1) zasada minimalizmu, czyli przetwarzania danych osobowych dopuszcza się w zakresie, w którym jest ono niezbędne, zakazane jest gromadzenie danych „na przyszłość” lub „na zapas”;
2) zasada rozliczalności, która mówi, iż administrator danych osobowych odpowiada za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

Za legalne uznaje się przetwarzanie danych osobowych wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na ich przetwarzanie oraz gdy przetwarzanie danych jest niezbędne na przykład do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej wykonaniem.