Handsome company leader running meeting

Co to jest przywództwo?

Biznes

We współczesnym biznesie, każdy chciałby piastować jak najwyższe stanowisko. Mieć władzę nad podwładnymi, przewodzić grupie, z którą pracuje. Jednak prawdziwe przywództwo w biznesie nie polega jedynie na wydawaniu rozkazów swoim podwładnym. Szefem, czy menadżerem może zostać każdy, jednak nie każdy poszczycić się może mianem przywódcy.

Przywództwo – czym jest i na czym polega?

Przywództwo nie ma jednej określonej definicji. Najprościej ująć jest to umiejętność wpłynięcia na jednostkę lub grupę, aby osiągnąć obrane korzyści. Przywództwo jest często mylone z zarządzaniem, choć te dwa działania w dużej mierze pokrywają się ze sobą, przywództwo polega na czymś więcej niż tylko wyznaczaniem zadań, organizacją pracy i pilnowaniem terminów.

Prawdziwy przywódca powinien być akceptowany przez swoich podwładnych, budować zespół, dawać sobą przykład, a przede wszystkim służyć wsparciem, radą i pomocą.

Lider grupy kreuje wizje biznesowe, wdraża je w życie, przejrzyście wyjaśnia obraną przez firmę strategię oraz ogólne założenia. W trudnych momentach wspiera psychicznie, służy poradą, nie tylko biznesową, lecz również życiową.

Jakie cechy powinien posiadać przywódca?

Przywódcę powinna cechować pewność siebie. Nie może być bojaźliwy i zlękniony, nawet w sytuacjach kryzysowych musi umieć zachować zimną krew. Prawdziwy przywódca powinien wykazać się pokorą, umieć słuchać innych, uznać własną ograniczoność, by nie karmić swojego ego.

W byciu przywódcą ważny jest entuzjazm, radość z pracy i chęć do działania. Umiejętność wkładania w swoją pracę całego serca. Tworzenie wysokich standardów-wymaganie ich przestrzegania od innych, lecz na samym początku od samego siebie. Być przykładem dla pozostałych i ulepszać w sobie swoje niedoskonałości.

Co jest najtrudniejsze w przywództwie?

Najtrudniejszym zadaniem w byciu przywódcą jest umiejętność podjęcia ryzykownych działań i wzięcie za nich pełnej odpowiedzialności.
Wprowadzanie nowych rozwiązań jest również trudnym zadaniem, z którym zmierzyć się musi każdy przywódca.
Jednak bez nowości nie ma postępu i innowacji w firmie, która obecnie jest szczególnie pożądana.

Przywództwo to kluczowy element zarządzania, nie tylko wielką korporacją, lecz również niewielką firmą.
Jest to jeden z najważniejszych składników, by firma odniosła sukces i warto, aby ktoś w firmie znał zasady prawdziwego przywództwa i sukcesywnie wdrażał je w życie.

Dodaj komentarz