Selling handmade soap online

Strona internetowa dla nowej firmy

Reklama

Jest takie utarte powiedzenie: „jeśli nie ma firmy w internecie to tak jakby nie istniała”

Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Każdy kto zakłada działalność gospodarczą czy nową firmę ma już swoje miejsce w sieci.
Samo zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym, automatycznie umieszcza o tym informację w sieci internetowej.

Z tej informacji poza samym faktem zgłoszenia czy rejestracji nic więcej nie wynika. Prawdziwym wyznacznikiem funkcjonowania jest strona internetowa.

Internetowa wizytówka.

Każdy przedsiębiorca chcąc w dzisiejszym świecie globalnego przepływu informacji zaistnieć, musi posiadać wizytówkę internetową. Wizytówka internetowa to niezbędne potwierdzenie istnienia i funkcjonowania firmy. Ta najprostsza z możliwych form, powinna zawierać podstawowe informacje o zakresie działalności, adresie i innych danych umożliwiających łatwy kontakt. Nie musi to być od razu rozbudowana strona z wieloma dodatkowymi informacjami. Wizytówka w internecie ma za zadanie spełniać taką samą rolę jak wizytówka klasyczna, którą w realnym świecie przekazuje się nowo poznanym osobom.

Strona internetowa.

Jeszcze ważniejsze zadanie niż wizytówka internetowa ma do spełnienia strona internetowa. Dobrze sformatowana graficznie i treściowo strona jest rozbudowanym narzędziem do prowadzenia działań marketingowych.
Na stronie internetowej zamieszcza się, zawierającą istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy informację. Strona może spełniać wiele ważnych funkcji, może posiadać odniesienia do:

  • informacji o profilu działalności
  • informacje określająca cel podjętego przedsięwzięcia
  • artykuły tematycznie związane z profilem działalności
  • informację o produktach czy usługach
  • odniesienie do Bloga firmowego / jeśli jest podłączony do strony/
  • odniesienie do sklepu internetowego/ jeśli jest podłączony do strony/

Wizytówka i strona internetowa ujęte w przyjazny marketingowo styl są bardzo efektywnym i bezpłatnym pracownikiem.