Form Application Information Data Word

Dlaczego RODO jest tak ważne?

Firma Prawo

Już od jakiegoś czasu o RODO mówi się praktycznie wszędzie, w tym także w mediach. Co chwilę można natknąć się na reklamę szkoleń oraz informacjami o grożących karach. /czy rzeczywiście jest się czego bać? Jakie informacje o RODO warto znać? W tym artykule spróbujemy przekazać Państwo podstawową wiedzę o RODO.

Czym jest RODO?
RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 2016 r., zwane w skrócie ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Obowiązki wynikające z tego aktu prawnego obowiązują w Polsce od 25 maja 2018 r. Od tego momentu wszystkie instytucje przetwarzające dane osobowe muszą działać zgodnie z tym dokumentem, co wymusza wprowadzenie pewnych procedur i stosowanie zabezpieczeń.

Rozporządzanie wprowadziło sporo zmian dotyczących ochrony danych osobowych. Organizacje przetwarzające dane osobowe mają obowiązek dostarczania rozszerzonej informacji osobom, które przekazują im swoje dane osobowe.


Perfectinfo. Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem Państwa firm do wdrożenia ochrony danych osobowych. Skupiamy się na RODO


Jakie kary grożą za brak wdrożenia RODO?
Brak przestrzegania norm prawnych, dotyczących ochrony danych osobowych jest zagrożone karą finansową w wysokości do 20 000 000 euro albo 4% całkowitego rocznego światowego obrotu formy za poprzedni rok obrotowy. Ponadto, każdy człowiek poszkodowany na skutek złamania reguł ochrony danych osobowych, może domagać się od administratora bądź instytucji przetwarzającej zadośćuczynienia za poniesioną szkodę. Wdraża się też tzw. środki naprawcze w postaci upomnień i ostrzeżeń, zastosowaniu okresowego albo całkowitego ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także zakazu przetwarzania tych danych.