Handsome businessman explaining a project to his colleagues on coworking place.

Co to jest Agile?

Biznes

„Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana” już w starożytności zauważył to Heraklit z Efezu.

Dzisiejszy świat nowych technologi informatycznych wymaga od ich twórców coraz to nowych sposobów i metod realizacji projektów. Mija już czas kiedy pracująca nad projektem osoba samodzielnie boryka się z rozwiązywaniem problemów.

Czas stał się nowym wyznacznikiem w realizacji zadań w dziedzinie IT. Aby ten czas był jak najkrótszy i jak najlepiej wykorzystany do realizacji powoływane są zespoły osób. W ramach zespołów każdy pracuje nad swoim wycinkiem projektu nie pozostając w oddzieleniu od pozostałych. Co pewien określony czas weryfikacji poddaje się całość projektu.

Tak w dużym uproszczeniu można przedstawić pracę współczesnych zespołów realizujących powierzone zadania.

Agile geneza powstania.

W 2001 roku grupa reprezentantów nowych idei wyznaczyła sobie spotkanie w ośrodku wypoczynkowym Snowbird w Stanach Zjednoczonych. W spotkaniu uczestniczyło 17 deweloperów. Czas spędzony razem okazał się bardzo owocny. Poszukiwanie rozwiązań najbardziej przyjaznych podczas tworzenia różnego typu oprogramowań zakończyło się ogłoszeniem manifestu.

Manifest Agile

Ogłoszony dokument przedstawia 4 podstawowe wartości w tworzeniu oprogramowań:

  1. Ludzie oraz interakcje ponad procesami i narzędziami.
  2. Działające oprogramowanie ponad złożoną dokumentacją.
  3. Współpraca z klientem ponad negocjacją kontraktu.
  4. Reagowanie na zmianę ponad trzymaniem się planu.

Zgodnie z opublikowanym Manifestem pokazano, że wartości ponadmaterialne skupione na czynniku ludzkim są najważniejsze. Dzięki takiemu podejściu do pracy zespołu, osiągnięcie zamierzonego celu jest szybsze i umożliwia bieżące korygowanie i rozszerzanie projektu.

Najprościej wytłumaczyć to można zwróceniem uwagi na elastyczne dopasowanie się do ciągłych zmian, szybszemu reagowaniu na nie oraz upraszczaniu i usprawnianiu procesów.

Zastosowanie Agile.

Manifest ogłoszony został przez osoby związane z tworzeniem oprogramowań z myślą o usprawnieniu wielu ich działań. Wynikać stąd może przypuszczenie, że głównymi odbiorcami są firmy z branży IT.

Z biegiem czasu wiele procesów z działów IT przenoszonych jest na inne składowe przedsiębiorstw. Wobec powyższego spodziewać się można, zastosowania tez zawartych w Manifeście Agile w różnych działach przedsiębiorstw.

Dodaj komentarz