Work from home. Computer laptop, mobile phone, headphones on the floor

Komputery do firmy – jak finansować infrastrukturę IT?

Biznes Firma

Współczesne przedsiębiorstwo nie jest w stanie dobrze funkcjonować bez rozwiniętej infrastruktury komputerowej. Im większa skala przedsięwzięcia tym większe potrzeby informatyczne.

Każde wyzwanie pociąga za sobą koszty, a koszty to pieniądze i je trzeba znaleźć w najkorzystniejszej formie.

Źródła finansowania infrastruktury IT.

Środki własne

Najprostsza i najmniej kosztowna forma rozwoju firmy. Istnieje wszakże jeden warunek, finansowanie w oparciu o własny kapitał nie może zachwiać płynności finansowej.

Leasing

Bardzo popularna forma na pozyskanie środków na konkretny cel. Podjęcie leasingu jest najczęściej łatwiejsze i prostsze niż np. kredyt bankowy. Niskie oprocentowanie, niewielka kwota wykupu, zapis w 100 % po stronie kosztów u leasingobiorcy to dobre atrybuty przemawiające na korzyć. Małym minusem jest to, że przez cały okres trwania leasingu nie jest się właścicielem a jedynie użytkownikiem wyleasingowanego sprzętu.

Kredyt bankowy

Jedna z bardziej kosztownych form finansowania. Wbrew pozorom i zapewnieniom reklamowym, wymaga wielu zabiegów i odpowiedniej sporej ilości dokumentów.

Programy unijne

W ramach przynależności do Unii Europejskiej każdy przedsiębiorca spełniający odpowiednie wymogi może skorzystać z jednej z wielu form wsparcia finansowego. Programy wsparcia w różnych branżach można znaleźć w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju bądź w odpowiednich dla branży ministerstwach.

Dobrym źródłem są środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Bezzwrotna pomoc z tego Funduszu może być przeznaczona na dowolny cel.

Tworzenie nowych miejsc pracy

Następną możliwością uzyskania dodatkowych pieniędzy jest tworzenie nowych miejsc pracy w oparciu o dofinansowanie z Urzędu Pracy. Ta opcja wymaga od przedsiębiorcy spełnienia wielu kryteriów. Większość z nich pokrywa się z wymaganiami np. banku przy ubieganiu się o kredyt.

Podstawową korzyścią jest bezzwrotność środków. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne w przypadku tworzenia od podstaw infrastruktury IT.