Blurred employees in company

Startup, a zwykła firma?

Firma

Zwykła firma, a może na początku startup? Czym te obie formy różnią się od siebie, a co je łączy? Kiedy startup zaczyna być firmą?

Startup niekoniecznie od samego początku musi być zarejestrowany jako działalność gospodarcza lub spółka. Swoje innowacyjne technologie może wprowadzać w życie z pomocą Inkubatorów Przedsiębiorczości, w których otrzyma miejsce do pracy, pomoc w zdobyciu finansowania i doświadczenia. Zwykła firma, z tego uprawnienia korzystać nie może.

Główną różnicą pomiędzy startupem a działalnością gospodarczą jest to, że startupy mają pomysł na biznes, jednak nie wiedzą jak go zmonetyzować, by od samego początku przynosił zyski. Natomiast firma od początków założenia nastawiona jest na zdobycie jak największych przychodów.

Startup to swoisty etap, który po pewnym czasie może przeistoczyć się w firmę z prawdziwego zdarzenia i zacząć przynosić dochód. Działa w warunkach wysokiego ryzyka porażki i niepewności, czy pomysł, którego jest realizatorem znajdzie odbiorcę. Cechuje go nieszablonowy, nowatorski projekt, który może przynieść całkiem nowy przełom w jakieś dziedzinie.

Firma oprócz pomysłu posiada biznesplan, wytyczne których się trzyma, by odnieść sukces, może powielać schematy biznesowe dostępne na rynku. Nie wprowadza czegoś innowacyjnego, całkowicie nowego i niepewnego.

W tradycyjnym biznesie prawie całą uwagę skupia się na kliencie i na tym by był dochodowy. Startup koncentruje się na potrzebie klientów, wsłuchuje się w dynamicznie rozwijający rynek, stara się dostosować do zmieniających potrzeb.

W klasycznym biznesie nowe funkcjonalne rozwiązania pojawiają się stosunkowo rzadko, a wręcz ogóle, gdyż są obarczone wysokim ryzykiem porażki, na co firma nie chce sobie pozwolić.

Podejście do ryzyka.

Startupy nastawione są na podjęcie ryzyka, a klasyczny biznes opiera się na jego zminimalizowaniu. Jest to jedna z kluczowych różnic między startupem a zwykłą firmą. Ludzie tworzący startup zakładają, że mogą ponieść porażkę, osoby zakładające firmę najczęściej o tym zapominają.

Startup, który zaczyna przynosić zyski w każdej chwili może zostać przekształcony w działalność gospodarczą lub spółkę. Jeśli produkt się przyjmie i zacznie generować dochód, śmiało można stwierdzić, że era startupu dobiegła końca i stał się on stabilną firmą.