Business course

Co to są szkolenia miękkie?

Firma

Szkoleniowcy rozróżniają dwa rodzaje szkoleń, szkolenie twarde i miękkie.
Według przyjętych zasad, szkolenie miękkie dotyczy indywidualnych cech uczestnika i takich umiejętności jak: asertywność, motywacja, zarządzanie czasem, interpersonalna komunikacja, zdolności negocjacyjne.

Kompetencje miękkie.

Zalicza się do nich podstawowe zdolności społeczne i psychologiczne ludzi. Kompetencje miękkie nie są równymi i takimi samymi cechami wszystkich ludzi. Niektórzy posiadają wrodzone predyspozycje ustawiające ich w gronie potencjalnych liderów. Lepsze zarządzanie czasem swoim i zespołu ludzi to cecha prawdziwego lidera. Nie każdy potrafi wykorzystać te swoje zdolności, które często są gdzieś ukryte w zakamarkach umysłu.
Niektóre cechy są bardziej dominujące inne mniej. Odpowiednie wydobycie zdolności interpersonalnych wymaga często pomocy osób trzecich.

Szkolenia kompetencyjne.

Bardzo dobrym sposobem na umiejętne wydobycie i ukazanie cech osobniczych jest uczestniczenie w odpowiednim cyklu szkoleń.
Fachowcy prowadzący szkolenia z kompetencji miękkich, potrafią w uporządkowany sposób pomóc w odpowiednim wykorzystaniu cech danej osoby. Wyartykułowanie i umocnienie odpowiednich umiejętności w powiązaniu z wydobyciem innych, mniej widocznych to zadanie szkoleniowca.

Każdy ma zupełnie inne cechy, tak zwane mocne i słabe strony, a nie każdy ma świadomość takiego stanu rzeczy. Dobry szkoleniowiec odpowiednio kierując daną osobą ma dużą szansę stworzenie lidera grupy.

W szkoleniu ważne jest również to, że nie każdy może być liderem. Jeśli nie jesteś liderem nie oznacza to, ze nie posiadasz innych dobrych cech. Rolą szkoleniowca i prowadzonego przez niego szkolenia jest wyłowienie ludzi o odpowiednich cechach i wzmocnienie ich w powiązaniu z pozostałymi przymiotami danej osoby.

Przydatność szkoleń z kompetencji miękkich.

Każdy rodzaj szkolenia ma jedno główne zadanie, jest nim odpowiednie przygotowanie grupy osób do lepszego działania. Podnoszenie kompetencji poprzez szkolenia owocuje lepszą wydajniejszą pracą.