phone and pen, a core set of hipster designer's workplace

Efektywność pracy – jak zwiększyć

Firma

Podstawowym elementem dobrej efektywnej pracy jest dobra organizacja. Każda pracująca osoba niezależnie od zajmowanego stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy powinna podporządkowywać się pod ogólnie obowiązujące w firmie zasady. Organizacja miejsca pracy jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika.

Czynniki zewnętrzne, poza firmowe wpływające na efektywność:

1. Zadbanie o odpowiedni odpoczynek przed przystąpieniem do pracy.
2. Zaplanowanie najdogodniejszego sposobu dotarcia do miejsca pracy.
3. Rozpoczynanie pracy punktualnie o wyznaczonej godzinie.

Czynniki wewnętrzne wpływające na efektywność.

1. Stosowanie się do postanowień regulaminu jeśli taki jest.
2. Wykonywanie pracy zgodnie z przyjętym harmonogramem.
3. Stosowanie się do poleceń przełożonych.
4. Trzymanie się zasad asertywności w miejscu pracy.
5. Utrzymywaniem ładu i porządku w miejscu wykonywania pracy.
6. Opracowanie i trzymanie się zasad dobrej organizacji czasu.

To są podstawowe bardzo proste do wykonania zadania, które zapewnią wykonanie powierzonych zadań i przede wszystkim dotrzymanie terminu.
Tego typu reguły zazwyczaj obowiązują w zakładach produkcyjnych czy przedsiębiorstwach typu korporacyjnego.

Efektywność w pracy wykonywanej w domu.

Coraz częściej pracodawcy umożliwiają swoim pracownikom wykonywanie pracy określanej jako „zdalna”. Tego typu rozwiązanie pozwala na prace we własnym domu czy w innym miejscu poza siedzibą firmy.
Praca wykonywana według takiego schematu wymaga od zdalnego pracownika swojej własnej organizacji.

Podstawą jest:
1. Odpowiednie zarządzanie czasem. Jest to niezbędny element kiedy trudno rozdzielić pracę od domowych obowiązków.
2. Umożliwienie i zabezpieczenie łatwego bezkolizyjnego kontaktu np. telefonicznego, internetowego.
3. Dotrzymywanie terminów na każdym etapie pracy.

Sposobów na poprawienie efektywności jest dużo, mogą to być odpowiednio dobrane szkolenia, spotkania integrujące współpracujących między sobą czy między działami firmy pracowników.

Najprostszym, najłatwiejszym i najtańszym sposobem jest przestrzeganie bardzo mogło by się wydawać prozaicznych metod przedstawionych w tym tekście.